MẸ NẤM KHAI GÌ TRONG NHÀ GIAM ?

MẸ NẤM KHAI GÌ TRONG NHÀ GIAM ?

MẸ NẤM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH KHAI GÌ?
100 đứa dân chủ cuội như một, ngoài đời cứ to loa chửi chế độ, nhưng khi vào nhà giam thì khai tuốt tuồn tuột, nhưng đến khi được thả ra lại trở mặt rất nhanh.

Bình luận