McKinsey: Việt Nam sẽ có 12 hệ sinh thái với doanh thu 100 tỷ USD vào 2025

McKinsey: Việt Nam sẽ có 12 hệ sinh thái với doanh thu 100 tỷ USD vào 2025

Hãng McKinsey của Mỹ chuyên tư vấn về tài chính và quản lý cho các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức trên toàn cầu, mới đây đưa ra dự báo, đến năm 2025, thị trường Việt Nam sẽ nổi lên 12 hệ sinh thái lớn trong các dịch vụ bán lẻ và doanh nghiệp với tổng doanh thu ước tính tương đương 100 tỷ USD.

Bình luận