Luật sư Trần Hồng Phong, người được mời tham gia phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chia sẻ với báo chí sau phiên tòa sáng 6-5

Luật sư Trần Hồng Phong, người được mời tham gia phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chia sẻ với báo chí sau phiên tòa sáng 6-5

Bình luận