Luật An ninh mạng không cản trở hoạt động của doanh nghiệp

Luật An ninh mạng không cản trở hoạt động của doanh nghiệp

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua là một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm trong thời gian gần đây. Thực tế Luật An ninh mạng không gây cản trở và không quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. 

Bình luận