Lời khai của Đường Nhuệ tại tòa khi được hỏi vì sao chiếm công ty Lâm Quyết

Lời khai của Đường Nhuệ tại tòa khi được hỏi vì sao chiếm công ty Lâm Quyết

Tại tòa, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") thừa nhận cùng con nuôi là Tiến "trắng" đến trụ sở Công ty Lâm Quyết nhưng với mục đích bảo vệ các tài sản tại đây, không có chuyện chiếm đóng, phá hoại tài sản của công ty này.

Bình luận