Làm giàu chậm

Làm giàu chậm

Vì ai cũng muốn giàu nhanh có phải vì thế mà ai cũng nghèo lâu

Bình luận