Lá thư của một cựu binh gửi Chủ tịch nước

Lá thư của một cựu binh gửi Chủ tịch nước

 Từ xa xưa, người Việt Nam đã hiểu được chân lý giản dị: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn“, vậy nên trong cuộc sống, họ coi nhau như tình thân, sẻ chia những mất mát, thương đau. Trong mạch nguồn văn hóa chảy suốt bốn ngàn năm, người Việt luôn coi trọng giá trị tinh thần và đề cao phẩm giá con người. Những ai đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho xã tắc bình yên đều được cộng đồng tôn vinh, thờ phụng. Dần dà, nếp nghĩ, thói quen đã hình thành nên lối sống trọng tình, trọng nghĩa. Trong đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, luôn được người nhắc đến và trở thành hệ tư tưởng nhân văn tốt đẹp trong mỗi con người đất Việt. Và tôi cũng cảm nhận rằng, đạo lý này được thể hiện đủ đầy, toàn diện và sâu sắc ở tấm lòng của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho thương binh, liệt sĩ. 

Bình luận