KINH HOÀNG SẠT LỞ DO LŨ QUÉT! Ôi! Mẹ thiên nhiên đã nổi giận!

KINH HOÀNG SẠT LỞ DO LŨ QUÉT! Ôi! Mẹ thiên nhiên đã nổi giận!

Ăn của rừng rưng rưng nước mắt".

Nước mắt kẻ "ăn rừng", sớm muộn, có thể "rưng rưng" hay chẳng kịp "rưng rưng". Nhưng, người dân miền núi, người dân vùng lũ vẫn chưa thôi vừa cạn dòng nước mắt, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

Phá rừng, dắp đập thủy điện,  thì hậu quả là thế ! 

Ai chịu trách nhiệm ???

Rừng không còn nữa lấy gì giữ nuoc. Giờ thì cứ mưa to là lũ. Đất màu mỡ se trôi hết, sông suối sẽ đầy bùn đất. Nông dân dễ trắng tay vì lũ.

Ôi! Mẹ thiên nhiên đã nổi giận! Hậu quả việc khai thác tài nguyên không hợp lý, rừng đầu nguồn bị tàn phá, sông thì chuyển dòng! Ôi khủng khiếp quá! Lũ có qua thì bao giờ mới kiến thiết lại được đây?

Bình luận