Khu 'tam giác vàng' của băng nhóm móc túi ở TP.HCM

Khu 'tam giác vàng' của băng nhóm móc túi ở TP.HCM

 Băng nhóm này gồm hơn chục thành viên, tổ chức phối hợp chặt chẽ để trộm đồ và sẵn sàng đánh nạn nhân nếu bị phát hiện.

 

Bình luận