Không riêng gì Việt Nam, tại Pháp bạo loạn cũng là cơ hội của những kẻ lưu manh, vô lại

Không riêng gì Việt Nam, tại Pháp bạo loạn cũng là cơ hội của những kẻ lưu manh, vô lại

Xem những hình ảnh đập phá đang diễn ra ở Pháp liền liên tưởng ngay đến những gì đã diễn ra tại Ninh Thuận, Bình Thuận của đất nước Việt Nam. Người dân Việt Nam hẳn là chưa hết bàng hoàng khi nhớ đến sự kiện mượn cớ phản đối dự thảo Luật Đặc khu, hàng loạt các đối tượng và tổ chức phản động lưu vong đã xúi giục các thanh niên thất nghiệp trong nước hòa vào đám đông kích động, tấn công cán bộ chiến sỹ, hôi của, đốt cháy trụ sở chính quyền ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Thiệt hại như thế nào và những người tiếp tay cho các thành phần phản động, chống phá đất nước bị pháp luật trừng phạt ra sao đã quá rõ. Nhưng điều đó, không phải ai cũng đủ tỉnh táo nhìn thấy?

Bình luận