Không đóng tiền làm đường trong xóm, hai gia đình bị người dân bêu tên lên trụ điện

Không đóng tiền làm đường trong xóm, hai gia đình bị người dân bêu tên lên trụ điện

 

Ông Cù Văn Nhương (áo khoác nâu, đội nón bảo hiểm), là người có tên bị bêu trong bảng thông báo, bị người dân xóm 2 vây đánh khi đưa người từ trong nhà ông đi ra ngoài

Bình luận