Khoảnh khắc tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Paris đổ sập trong vụ cháy

Khoảnh khắc tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Paris đổ sập trong vụ cháy

Ngọn lửa bao trùm công trình hơn 850 tuổi, khiến tháp chuông và phần lớn mái vòm đổ sập trước mắt nhiều người chứng kiến.

Bình luận