Khi người dân hiến kế bịt đường chạy chức, chạy quyền

Khi người dân hiến kế bịt đường chạy chức, chạy quyền

Những ngày này, một trong những nội dung thời sự được dư luận đánh giá cao với nhiều kỳ vọng, đó là việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền”. Nhiều người ví rằng, quy định này đã thổi một luồng gió mới, đã “điểm trúng huyệt” và gọi tên đúng nhiều yếu kém trong công tác cán bộ. Song nhìn đến cùng thì những nội dung trong Quy định được đề ra không có nghĩa là thực hiện theo quy trình này sẽ giải quyết, khắc phục được tất cả những hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay.

 

Còn nhớ lời gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về công tác lựa chọn cán bộ rằng vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Giải quyết và trả lời được những câu hỏi trên thì nút thắt trong công tác cán bộ mới thực sự được gỡ bỏ.

 

Bình luận