Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

Sáng 3-1, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 đã chính thức được khai mạc. Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ tịch nước đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Bình luận