Kẻ đến quốc tịch cũng sẵn sàng từ bỏ thì không có tư cách để nói về lòng yêu nước

Kẻ đến quốc tịch cũng sẵn sàng từ bỏ thì không có tư cách để nói về lòng yêu nước

Phạm Minh Hoàng đang là cái tên được chú ý thời gian gần đây trên các diễn đàn “xã hội dân sự”. Thành viên cốt cán của tổ chức Việt Tân đã bị tước quốc tịch Việt Nam và sẽ sớm bị trục xuất ra khỏi đất nước. Là kẻ mang song song 2 quốc tịch Việt Pháp, việc chính quyền Việt Nam “mở đường” cho Hoàng đến với Paris là cách quốc gia dân tộc cho 1 kẻ chống phá đất nước cơ hội để bắt đầu một cuộc sống như kẻ đó mong muốn. Vậy thì cớ sao, Hoàng đến phút cuối mới cuống cuồng bày tỏ quyết tâm được sống trên quê hương, tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Pháp, lu loa rằng việc tước quốc tịch Việt Nam là trái với pháp luật và hắn sẽ đấu tranh đến cùng?

 

Bình luận