JCER: Kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc vào năm 2035

JCER: Kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc vào năm 2035

Trang Japan Center for Economic Research (JCER) vừa công khai bảng báo cáo về tình hình kinh tế Châu Á với tiêu đề “Asia in the coronavirus disaster: Which countries are emerging?”, do 5 nhà phân tích kinh tế Nhật Bản thực hiện. Theo đó, bảng báo cáo đã cung cấp cái nhìn vô cùng chi tiết về nền kinh tế khu vực trong 15 năm tới cùng với nhận định Việt Nam sẽ phát triển vượt trội trong tương lai, vượt qua cả Đài Loan về quy mô nền kinh tế.

Bình luận