IHS Markit: Tương lai tươi sáng đang rộng cửa đón Việt Nam

IHS Markit: Tương lai tươi sáng đang rộng cửa đón Việt Nam

Mới đây, trang chuyên kinh tế của Anh IHS Markit đã có bài viết với tiêu đề: “COVID-19 delays progress on socio-economic targets, but Vietnam’s future remains bright” với lời khẳng định kinh tế Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Bình luận