Hong Kong 'nóng như lửa' với dự luật dẫn độ mới, tại sao?

Hong Kong 'nóng như lửa' với dự luật dẫn độ mới, tại sao?

 Hàng trăm ngàn người biểu tình đi qua các con phố ở Hong Kong những ngày qua để phản đối đề xuất sửa đổi đối với luật dẫn độ của thành phố này vì lo ngại dự luật sẽ cho phép dẫn độ tội phạm tới Trung Quốc đại lục xét xử. Nguồn cơn từ đâu?

 

Bình luận