Hồ Sơ Giải Mã Những Pha Nhát Gan Và Dốt Nát Của Đội Quân Bành Trướng TQ Trong Cuộc Chiến Biên Giới 1979

Hồ Sơ Giải Mã Những Pha Nhát Gan Và Dốt Nát Của Đội Quân Bành Trướng TQ Trong Cuộc Chiến Biên Giới 1979

 

Mời các bạn cùng xem lại những nhận xét đánh giá và tư liệu về những chi tiết thể hiện sự yếu kém và hèn nhát của đội quân xâm lăng Trung Quốc vào năm 1979.

 

Video: Việt Sử Giai Thoại

Bình luận