HLV Park Hang-seo nắm chặt tay Đỗ Hùng Dũng khi đến bệnh viện thăm học trò

HLV Park Hang-seo nắm chặt tay Đỗ Hùng Dũng khi đến bệnh viện thăm học trò

HLV Park Hang-seo nắm chặt tay Đỗ Hùng Dũng khi vào bệnh viện thăm học trò

 

Bình luận