Hình ảnh tuyệt vời bên trong cabin buồng lái máy bay Boeing 737 - Live from the Flight Deck

Hình ảnh tuyệt vời bên trong cabin buồng lái máy bay Boeing 737 - Live from the Flight Deck

Hình ảnh tuyệt vời bên trong cabin buồng lái máy bay Boeing 737 Ở độ cao 40000 feet so với mặt nước biển, mọi thứ trông thật khác biệt.

Bình luận