Hết thời… “tổ Đảng nhà ta, chi bộ nhà ta”.mp4

Hết thời… “tổ Đảng nhà ta, chi bộ nhà ta”.mp4

Mới hôm nào người dân còn bàn luận chuyện dòng họ Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh làm lãnh đạo; chưa kịp nguôi thì lại đến cả nhà làm quan cấp huyện ở huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) nổi lên; báo chí chưa đặt bút kết thúc câu chuyện trước thì dư luận lại phải nói về “dòng họ trị” tại Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Yên Bái…

Bình luận