Hãy cùng lên tiếng vì nhà thờ Bùi Chu trước khi quá muộn!

Hãy cùng lên tiếng vì nhà thờ Bùi Chu trước khi quá muộn!

Trải qua 134 năm, nhà thờ Bùi Chu đã trở thành chứng tích của thời gian với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Ấy thế mà nay người ta cam tâm đập đi những thứ mà con mang trong mình những giá trị ấy qua từng mái ngói, từng nét kiến trúc với lý do đã quá cũ không thể bảo tồn được nữa! Đau xót biết bao khi một công trình chứng kiến qua biết bao nhiêu biến cố của lịch sử, chịu bao nhiêu phong ta bão táp của cuộc đời nay chỉ vì "đã già yếu" mà người ta quyết tâm phá bỏ thay vì đem đi chữa trị!

Bình luận