Hậu quả khôn lường từ 14 nhà máy nhiệt điện ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hậu quả khôn lường từ 14 nhà máy nhiệt điện ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Sự hiện diện các hạt PM 2.5 ô nhiễm từ nhiệt than tại Việt Nam đã gây ra khoảng 4.300 cái chết yểu trong năm 2011. Báo cáo nhấn mạnh, dự báo đến năm 2030, con số tử vong do nhiệt điện than ở Việt Nam hằng năm có thể sẽ lên đến 25.000 người, nếu tất cả các nhà máy trong quy hoạch điện VII được xây dựng.

Bình luận