Hàng chục nghìn người Mỹ xếp hàng nhận đồ hỗ trợ tại một ngân hàng thực phẩm ở quận Queens, New York, cuối tuần qua.

Hàng chục nghìn người Mỹ xếp hàng tại một "ngân hàng thực phẩm" ở quận Queens, New York nhận cứu trợ khi Covid-19 gây ra cảnh thất nghiệp nghiêm trọng.

Chủ của ngân hàng thực phẩm La Jornada ở quận Queens, thành phố New York, Mỹ, cho biết đang phải vật lộn để theo kịp "đợt sóng thần" về nhu cầu nhận thực phẩm hỗ trợ của người dân do đại dịch Covid-19. Cửa hàng của anh đã chứng kiến dòng người xếp hàng dài tới 400 m để nhận thực phẩm miễn phí cuối tuần qua.

Bình luận