Hai tàu hải cảnh Trung Quốc cắt ngang đường đi của tàu Crest Argus 5 hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc cắt ngang đường đi của tàu Crest Argus 5 hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5

Hai tàu hải cảnh Trung Quốc 37111 và đặc biệt 31302 vẫn tiếp tục có những chuyển động nguy hiểm, cắt ngang đường đi của tàu Crest Argus 5 hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5 tại lô 06.1 trong 24h vừa qua.

Tàu 31302 là một trong hai tàu hải cảnh hiện đại nhất của Trung Quốc. Chiếc tàu thứ nhì là tàu 33111 hiện đang hộ tống tàu Haiyang Dizhi 8.

Do tàu Haiyang Dizhi 8 vẫn chưa hoàn tất vòng khảo sát thứ hai, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình chuyển động của nhóm tàu này vào sáng mai 4/10. Khi đó chúng ta sẽ có thể biết được diễn biến mới hơn của nhóm tàu này. Đã sang ngày 110 Trung Quốc quấy nhiễu khu vực lô dầu 06.1 của Việt Nam

Bình luận