Hai nửa thế giới - Phim tài liệu về cộng đồng người Việt ở Mỹ

Hai nửa thế giới - Phim tài liệu về cộng đồng người Việt ở Mỹ

Phim tài liệu của VTV về cộng đồng người Việt ở Mỹ, khắc họa cuộc sống của nhiều thế hệ người Việt đến đây sau năm 1975.

Bình luận