Hãi hùng cảnh người Afghanistan ngồi bên ngoài máy bay Mỹ đang chuẩn bị cất cánh

Hãi hùng cảnh người Afghanistan ngồi bên ngoài máy bay Mỹ đang chuẩn bị cất cánh

    Hãi hùng cảnh người Afghanistan ngồi bên ngoài máy bay Mỹ đang chuẩn bị cất cánh

Bình luận