GS Hồ Ngọc Đại đánh giá về nền giáo dục hiện nay vẫn còn nhiều ảo tưởng

GS Hồ Ngọc Đại đánh giá về nền giáo dục hiện nay vẫn còn nhiều ảo tưởng

GS Hồ Ngọc Đại cũng cho biết, chương trình Công nghệ giáo dục của ông là dạy học sinh trở thành người bình thường chứ không phải khác biệt.

Bình luận