Giấy tờ nào thay hộ khẩu, chứng minh nhân dân?

Giấy tờ nào thay hộ khẩu, chứng minh nhân dân?

Chính phủ vừa có nghị quyết thông qua phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân.

 

Được biết khi nghị quyết 112 được thực thi, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ không còn dùng hộ khẩu, CMND nữa mà chỉ còn thẻ căn cước công dân. Số thẻ đồng thời là số định danh cá nhân. Như vậy nếu theo nghị quyết mới của chính phủ thì các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại CMND (9 số) đang được thực hiện ở công an cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được bãi bỏ.

Bình luận