Giáo sư Raul Pedrozo, Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn về luật hàng hải mới của Trung Quốc trên Biển Đông

Giáo sư Raul Pedrozo, Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn về luật hàng hải mới của Trung Quốc trên Biển Đông

Trả lời PV, theo Giáo sư Raul (Pete) Pedrozo, Trung tâm Luật quốc tế Stockton, Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, hệ thống quy định mới của Trung Quốc không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) và Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS).

Đối với UNCLOS, ông Pedrozo nói, các tàu (bao gồm cả tàu chiến), với tất cả các loại cờ, hàng hóa, phương tiện đẩy, đều có quyền đi qua không gây hại qua vùng lãnh hải. Quyền đi qua không gây hại cũng áp dụng với các tàu ngầm (khi di chuyển trên mặt biển và treo cờ). “Hành trình được xác định là không gây hại khi tàu hoặc tàu ngầm không tham gia vào bất kỳ hành động bị cấm nào được liệt kê trong UNCLOS (Điều 19). Không báo trước cho một quốc gia ven biển không phải là một trong các hành động bị cấm”, ông nói.

Trung Quốc có thể áp dụng các điều luật và quy định về đi qua không gây hại nếu nó liên quan tới việc đi lại an toàn, quy định giao thông hàng hải, bảo tồn môi trường biển, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm, nhưng những luật và quy định đó “không được bao gồm việc đặt ra các yêu cầu đối với tàu nước ngoài có tác dụng từ chối, làm suy yếu hoặc cản trở quyền đi qua không gây hại”.

Còn đối với SOLAS, chuyên gia cho biết, theo quy định 11, chương 5, bất cứ hệ thống báo cáo bắt buộc nào cũng phải được đệ trình cho Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) để áp dụng và thực hiện theo các hướng dẫn của IMO. “Nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm áp đặt việc báo cáo bắt buộc với các tàu nước ngoài như vậy là vi phạm SOLAS và luật quốc tế”.

Bình luận