Gasworld: Việt Nam giành vị thế điểm nóng mới nổi về khí công nghiệp

Gasworld: Việt Nam giành vị thế điểm nóng mới nổi về khí công nghiệp

Mới đây trên trang Gasworld đăng bài viết “Vietnam vying for emerging hotspot status” của tác Rob Cockerill là Tổng biên tập quản lý toàn cầu của Tạp chí Gasworld phân tích về tăng trưởng thị trường khí công nghiệp của Việt Nam. video này là nội dung bài viết do nhóm Cánh Cò lược dịch.

Bình luận