Gạn đục khơi trong cho lễ hội

Gạn đục khơi trong cho lễ hội

Vào lúc 0 giờ sáng nay, tại lễ hội đền Đông Cuông, thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên bái, nghi thức treo trâu cúng tế thần linh đã được ban tổ chức thay thế bằng hình thức mổ trâu để giảm đi những yếu tố gây phản cảm.

Bình luận