Fitch Ratings: Hoạt động của các ngân hàng Việt Nam cải thiện nhờ kinh tế phục hồi

Fitch Ratings: Hoạt động của các ngân hàng Việt Nam cải thiện nhờ kinh tế phục hồi

Hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings của Hoa kỳ cho biết kết quả hoạt động trong quý 3 năm 2020 của các ngân hàng Việt Nam cho thấy, áp lực giảm bớt lên chất lượng tài sản và khả năng sinh lời nhờ triển vọng kinh tế đang được cải thiện.

Bình luận