Xúc động học sinh mang hoa rừng, trái dại tặng thầy cô ngày lễ