Xóa bỏ “quy hoạch tổng thể nghề công chứng”: Một quyết định hợp lòng dân