Xả băng ghi âm phóng viên Báo Người Lao Động bóc mẽ trung úy