World Bank: Việt Nam vẫn sẽ vững vàng phục hồi sau những ngày giãn cách