"VTV Đặc biệt: Ranh giới" ấn tượng, ám ảnh và day dứt trước ranh giới sinh tử