Vingroup xuất hiện trên chương trình 'First Move' của CNN