Việt Nam là lựa chọn ưu tiên để Nga đối phó với lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ và phương Tây?