Video chiến sự ở Syria được chia sẻ trên Twitter sáng 14-4