U mê theo tà đạo CLB Tình Người, dạy con bị bạn đánh phải cười tươi để 'trả nợ'