Từ 1/7, triển khai dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông online toàn quốc