Trung Quốc "mượn" phim Hollywood làm video mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ