Tranh cãi việc bác sĩ chữa giải độc rượu bằng… bia