TP Hồ Chí Minh cần tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thành công 7 chương trình đột phá