Tổng thống Trump chia sẻ video cầu Nhật Tân khi thăm Hà Nội