Toàn bộ Lễ tuyên thệ nhậm chức và tâm sự của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng