Tình huống hỗn loạn giữa U22 Indonesia và Việt Nam sau khi Tiến Linh bị phạm lỗi